Open Hart Cirkels

 

Cirkelgesprek(ken) voor gezinnen of groepen in nood of crisis, waar verbindende communicatie niet meer mogelijk is.

 

Samen met vzw Re-Member kijken we met hoop naar een crisis. Net zoals het leven zijn crisissen veranderlijk. Vandaag is het zo, morgen is het anders. Crisissen horen bij het leven en zijn uitnodigingen voor verandering en bewustwording.

 

In momenten van (psychische) kwetsbaarheid, voelen we ons vaak alleen. Toch zien we dat deze situatie het hele gezin of zelfs het ruimere netwerk diep kan raken. Zo’n crisis vraagt om een verbindend, liefdevol antwoord, voor alle betrokkenen. Met Open Hart Cirkels willen we een kans bieden om de moeilijke thema's bespreekbaar te maken.

 

Dat vergt veel moed, maar het is onze taak jullie daarin te ondersteunen.

 

Een Open Hart Cirkel is een ontmoeting waarin we mensen uitnodigen om hun hart voor elkaar te openen en te spreken over dat wat echt telt. We zoeken samen naar woorden om taal te geven aan zaken die nooit eerder zijn uitgesproken. Angst, liefde, verdriet en verlangens worden geuit en beluisterd.

 

Door samen deze weg naar het hart aan te gaan, creëren we verbinding en ruimte voor verandering. We geloven dat ieder vanuit zijn verantwoordelijkheid en engagement een deel van de oplossing is.

 

 

Concreet:

  • Iedereen kan een cirkel aanvragen.
  • De aanvrager wordt na een inleidend (telefonisch) gesprek voorbereid om alle belangrijke personen uit te nodigen. De regie blijft in jouw handen.
    • Wanneer een aanmelding gebeurt door een hulpverlener zal het gezin alsnog gevraagd worden om zelf contact op te                  nemen. Wij denken graag mee en kunnen hier een ondersteunende rol innemen.
  • Na de uitnodigingen wordt het gezin of groep ontvangen in een warme en veilige omgeving.
  • Elke cirkel wordt door 2 begeleiders gedragen volgens een vaste structuur: een opener (voor het hart), een midden (waar onze harten spreken) en een afsluiter (met erkenning voor ieders ervaring en bedanking).
  • Nazorg via telefoon (3 dagen en 3 maand na de cirkel) of met een volgende cirkel. 

 

Vraagprijs per cirkel: €300 (excl. btw) - Voor gezinnen die financieel uitgedaagd worden komt Re-Member (voor een deel) tussen. Aarzel niet om contact op te nemen om dit te bespreken.

Steun vzw Re-Member en help ons Open Hart Cirkels aanbieden aan gezinnen in nood.

Klik op de vlinder voor meer informatie over vzw Re-Member en de Open Hart Cirkels.