Kinderen & Jongeren

Kinderen en jongeren kunnen bij Verwant terecht mits de ouder(s) of zorgfiguren deelnemen aan de therapie. Een kind dat het moeilijk heeft, zich onaangenaam gedraagt of vaak ziek is, is een bron van zorg. (On)bewust wordt de oorzaak regelmatig bij het kind zelf gezocht, een fenomeen dat zich uit in de vele diagnoses en labels die vandaag de dag aan kinderen worden toegekend. Dit heeft vaak als gevolg dat onze kinderen gaan denken dat er iets mis is met hen, terwijl hun gedrag een weerspiegeling is van iets dat onderdrukt wordt en/of aandacht vraagt in hun omgeving. 

 

Door hun context te betrekken en samen te zoeken naar waarom het kind bepaald gedrag vertoont kan dit positieve ontwikkelingen teweegbrengen in het gezin, de klas of groep. Het is net met hun gedrag dat kinderen zich even actief en intens inzetten om bij te dragen aan een gezond netwerk. Wanneer we dit in zien laten we het kind zijn/haar gevoel van zelfwaarde behouden en krijgt iedereen die geraakt wordt door de situatie de kans om verantwoordelijkheid op te nemen. 

Indien de samenwerking wordt opgestart na het verkennend gesprek biedt Verwant volgende modules aan: