Belangrijke mededeling! - Sarah

Huis Re-member heeft ruimte en is op zoek naar sprekers, ervaringsdeskundigen en experts, die willen komen delen met professionals en lotgenoten over: psychisch lijden, trauma, labels en diagnoses, geestelijke gezondheidszorg, familie en naasten betrekken, ... 

Vertrekkend vanuit kwetsbaarheid en ervaring.

 

Met dit project willen we een voedingsbodem zijn waarbinnen levenservaring, expertise en visies met elkaar gedeeld kunnen worden, in groep, ongeacht de achtergrond of invalshoek van de deelnemers. Om van daaruit een sociaal maatschappelijk totaalbeeld & collectief bewustzijn te versterken. 

 

Wat vinden wij belangrijk: 

- Holistische gezondheid (systemische kijk op gezondheid) 

- De kracht van een groep en (lokaal) netwerk uitbouwen

- Herstelgerichte focus: wij geloven dat niemand kapot is, elke crisis heeft een waardevolle betekenis in iemands genezingsproces.

- Openheid, kwetsbaarheid, vertrouwen (in ons zelf, de ander en het leven), maar vooral mogen groeien daarin.

- Duurzaam / bezield ondernemen, vanuit eigen verantwoordelijkheid 

 

We creëren waardevolle groepsdynamieken met professionals in de zorg en ervaringsdeskundigen. 

En daar willen we bij vermelden, we houden ongelofelijk veel van deze mix; voor kruisbestuiving en verruiming van onze blik, meer specifiek wat betreft het gegeven "psychische kwetsbaarheid." 

 

Want we zijn allemaal, psychisch kwetsbaar, en net daarin schuilt onze kracht!

 

Wij zijn Erwan en Sarah,  initiëren een cirkelgesprek en stellen de spreker voor. We ondersteunen waar nodig in het schrijven van de uitnodiging/creëren van het evenement. En we stemmen vooraf goed af, zorgen voor een warm onthaal, kader en mogelijks nazorg. 

 

We hadden reeds avonden over schizofrenie, psychoses, leven met een niet-aangeboren hersenletsel, werken vanuit het hart, depressie ...

De sprekers zelf ervaarden deze avonden als therapeutisch, transformerend, hartverwarmend, .. En wij ook!

 

Ben jij iemand die hier hier graag over zou komen delen of ken je mensen die hierover graag in gesprek zouden willen gaan? 

 

Contacteer ons in een privé-bericht of via mail!

 

De opbrengst gaat voor een deel naar de spreker zelf, een ander deel gaat naar de kas van Re-Huis Re-member; wordt gebruikt voor het organiseren van Open hart cirkel voor gezinnen (onderling af te spreken).

 

Alvast hartelijk dank voor het vertrouwen!

Veel liefs,

 

<3 

Erwan en Sarah